Tel:024-31320368
E-mail:renwei@sy-gj.com
Address:No. 51, Shiyiwei Road, Heping District, Shenyang
Vertical impregnation
Location:Home >> Vertical impregnation

Vertical impregnation vessel

Time:2018-01-05  Source:www.sy-gj.com  Visits:  share:
Vertical impregnation vessel

Description:

Impregnation vessel---the entire process of motor impregnation is completed in impregnation vessel.